20 Ekim 2017
29 Muharrem 1439
Teledünya 115.Kanal Türksat 3A 12641 Pol:H-Yatay SR:30000 FEC:2/3

O BİR MELEKTİ